Aloitin kuntoutuksen ohjaaja -opintoihini liittyvän harjoitteluni Jyväskylän TEAKissa ensimmäisen korona-aallon jälkimainingeissa kesäkuussa. Minut otettiin ilolla vastaan. Sain omaan käyttööni kaikki työvälineet, mikä helpotti ehdottomasti harjoittelun toteuttamista käytännössä. Opiskelijan ohjaamiseen oli varattu aikaa ja tukea oli tarjolla aina tarpeen mukaan. Ajatuksia pystyi jakamaan ja kysymyksiä kysymään huoletta.

Harjoitteluni aikana TEAKissa tuli konkreettiseksi koko kuntoutusprosessin rakenne ja menetelmät, kuntoutujan ja valmentajan roolit prosessissa. Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tavoitteiden asettaminen GAS -lomakkeelle sai uuden, käytännönläheisen merkityksen opintojaksoilla opitun teoriatiedon päälle. Ohjausmenetelmien monipuolinen käyttäminen on yksilöllisessä valmennuksessa mahdollista, kun kuntoutujat ovat erilaisia persooniltaan ja jokainen omissa vaiheissaan.

Tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys on kuitenkin jokaisen prosessin kantava voima. Muun muassa kaikkea tätä opiskellaan kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelmassa JAMKissa. Olin siis päässyt harjoitteluun paikkaan, joka vastaa erittäin hyvin koulun penkillä opiskeltuja asioita.

Harjoittelun aikana pääsin tekemään työhönvalmentajan työtä opiskelijan roolissa hyvinkin itsenäisesti muiden työhönvalmentajien rinnalla. Kokemus siitä, että kykyihin luotetaan, tukee oman ammattitaidon ja oma-aloitteisuuden sekä tilannetajun kehittymistä. Oman persoonan käyttäminen ohjaustyössä tekee päivistä mielenkiintoisia myös kuntoutujille. Kaiken kaikkiaan harjoittelusta sain mukaani isosti itsevarmuutta ja paljon ymmärrystä ammatillisen kuntoutuksen prosessista.

Kiitos vielä ihan koko tiimille, erityisesti Jyväskylän työhönvalmentajille sekä kaikille kuntoutujille, joiden prosessissa sain olla mukana.

Tästä on hyvä jatkaa !

Sari Pitkänen

Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta